Baggrund for foreningen


I Afrika, specielt i landene syd for Sahara, er det almindeligt at blive mor i en ung alder. I gennemsnit dør en ud 35 afrikanske kvinder i forbindelse med graviditet og fødsel. Hvis man bliver gravid som teenager er risikoen endnu større.

Mange teenagepiger bliver uplanlagt og uønsket gravide. Ofte er de ofre for seksuelle overgreb eller lokket af ældre mænd, ikke sjældent en skolelærer. Kun i få afrikanske lande er der adgang til fri abort. Teenagepigerne stilles derfor over for valget mellem at gennemføre den uønskede graviditet eller med livet som indsats at få foretaget en illegal abort. I lande uden fri abort foregår der paradoksalt nok lige så mange eller endda flere aborter end i lande med fri abort. De illegale aborter er oftest særdeles risikable. I Tanzania på Kagera Regional Hospital er hver anden kvinde på gynækologisk afdeling indlagt med livstruende komplikationer i forbindelse med illegal abort; størstedelen af disse er unge piger. For de teenagepiger, der vælger at gennemføre graviditeten er der, som allerede nævnt, også en betydelig sundhedsrisiko både for mor og barn. Derudover betyder teenagegraviditet i Afrika ofte en tvungen afbrudt skolegang. De unge mødre ender derved ofte som marginaliserede i samfundet. De har dårligere helbred, færre færdigheder og ringere muligheder for fremtiden. De bliver oftest mindre mobile, lever isolerede fra deres jævnaldrende, har mindre adgang til medier og er mindre autonome i deres beslutningstagen. Hermed begrænses teenagemødres adgang til en række vigtige sundhedsydelser som sygdomsforebyggelse, prævention og kostvejledning. Uden uddannelse og/eller faglige færdigheder er pigernes muligheder for en værdig levevej begrænsede og for nogle er prostitution den eneste mulighed for at forsørge sig selv og sit barn.

Man ved, at uddannede kvinder, der selv bestemmer over deres økonomiske midler i langt højere grad end mænd vil bruge disse på at forbedre familiens sundhed og deres børns skolegang. At investere i uddannelse af piger er, i kraft af dette, anset som det mest effektive politiske middel for økonomisk udvikling og forbedring af mødres og deres børns sundhed. Herunder reduktion af HIV/AIDS.

I landene syd for Sahara er der tre gange så mange kvinder som mænd med nyopdaget HIV. Seksualundervisning for unge piger medvirker til øget ligestilling mellem kønnene, denne undervisning foregår først og fremmest i skolen. Men teenagemødre, der er tvunget til at ophøre deres skolegang bliver afskåret for den vigtige viden deres jævnaldrende får om bl.a. kønssygdomme, prævention, ernæring, vaccinationer og anden forebyggelse af sygdom.

 Web by Eskild Lund Sørensen

 

 

Hjem