Bestyrelsen

Formand
Pernille Hartvigsen Sørensen

Initiativtager til “Young African Mothers – step stones for life”.  Uddannet jordemoder i 2003 fra Jordemoderskolen i København. Har herudover en uddannelse som civiløkonom fra 1993 fra Copenhagen Business school. Har boet og arbejdet som projektmedarbejder i Tanzania og har her erfaret, hvordan mange teenagemødre i forbindelse med de bliver gravide nægtes videre skolegang.

Endvidere er disse piger pga. af deres unge alder i en øget risiko for alvorlige og livstruende graviditets- og fødselskomplikationer.  Jeg ønsker med baggrund i min uddannelse som jordemoder at forsøge at være med til at forbedre livsvilkårene for disse unge mødre og deres børn.

Kasserer
Freia Lund Sørensen

Medstifter af Young African Mothers – stepstones for life. Er udannet som Kulturgeograf i 2003, med speciale inden for livelihood strategier og Community-based naturressourceforvaltning i udviklingslande.

Har efter studierne arbejdet to år for Mellemfolkeligt Samvirke i Zambia som organisationsudviklingsrådgiver for Chadiza District Farmers’ Association og har efterfølgende arbejdet tre år i Grønlands Selvstyre med landsplanlægning og regional udvikling.

Er nu projektleder for et Vestnordisk projekt om lokalsamfundsudvikling i bygderne i Grønland, Færøerne og Island. Har arbejdet som frivillig i Afrika Kontakt med projektarbejde og fundraising, samt lobby og fortalervirksomhed for fiske- og landrettigheder i det sydlige Afrika.

Sekretær
Bjarke Lund Sørensen

Har siden 2006 arbejdet med reproduktiv sundhed i Afrika og bl.a. startet et træningsprogram i "akut fødselsførstehjælp" for læger og jordemødre i Tanzania, der hedder Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO).

Har set hvordan unge gravide ofte oplever alvorlige komplikationer og hvordan andre for ikke at blive smidt ud af skolen vælger at få en illegal abort - til tider med døden til følge. Derfor mener jeg, det er vigtigt at tilbyde unge gravide mulighed for en god skolegang og for et godt sundhedstilbud under før, under og efter fødslen ligesom det er vigtigt at uddanne alle unge grundigt i brugen af prævention.

Bestyrelsesmedlem
Lise Kjeldgaard

Blev uddannet lærer i 1983 og har siden arbejdet både i den almindelige folkeskole samt i forskellige former for specialskoleregi. Siden 2005 har jeg sideløbende også ernæret mig som selvstændig med konsulentfunktion indenfor undervisningstilrettelæggelse med særligt fokus på læseprocessen.
Jeg har således en bred pædagogisk og undervisningmæssig  erfaring. Tidligere var jeg studerende på Kunstakademiet og har løbende videreuddannet mig indenfor billedfremstilling, maleri og tegning. Jeg ønsker med baggrund i min uddannelse og erfaring at forsøge at være med til at forbedre livsforholdene for unge mødre og deres børn i Afrika.

Bestyrelsemedlem
Eskild Lund Sørensen

Med baggrund som civilingeniør med speciale i miljø arbejdet projektleder på en række internationale projekter relateret til bæredygtig udvikliling.


Har siden 2007 lavet visuelle projektopgaver fra hospitaler i Tanzania og Etiopien.

 Web by Eskild Lund Sørensen

 

 

Hjem