Projektbeskrivelse


Young African Mothers – step stones for life planlægger sit første projekt i Kagera Regionen i Tanzania i samarbejde med de tanzanianske organisationer Umati, PartageTanzania og Kagera Regional Hospital. I Tanzania bliver mere end hver fjerde kvinde mor som teenager, og selvom der for nylig juridisk er åbnet mulighed for, at teenagemødre kan fortsætte med at gå i skole, er det kun en reel mulighed for forsvindende få.

 Projektet planlægges med følgende formål:

  • Uddannelse
I samarbejde med Partage og UMATI vil Young African Mothers tilbyde undervisning for teenagegravide og –mødre fra Bukoba by og nærliggende landdistrikter. Undervisningen vil omfatte basale skolefærdigheder og erhvervsrelevante færdigheder som small-scale virksomhedsplanlægning og -ledelse, marketing, kreative håndværk så som syning, ogkeramik, bæredygtige landbrugsmetoder osv.  Undervisningen skal bygge på den enkelte elevs individuelle ressourcer og nysgerrighed, anerkende og opmuntre, styrke selvværd og støtte initiativ, iværksættelse og kreativitet. Og mødrene skal kunne have deres børn med. Young African Mothers overvejer at samarbejde med danske lærerseminarer, og andre relevante faguddannelser om praktikophold og udveksling for studerende på foreningens projekter.

  • Svangreomsorg
I samarbejde med Kagera Regional Hospital vil Young African Mothers tilbyde teenagegravide en individuelt tilpasset svangreomsorg med særligt fokus på de risici, der er ved at være ung gravid og de udfordringer, der er ved at være ung mor i Tanzania, herunder forebyggelse af malaria og undervisning om ernæring. Svangre-, fødsels- og barselsomsorgen vil være tilrettelagt medinddragende teenagepigernes individuelle behov og ønsker og basere sig dels på kliniske undersøgelser og viden om specifikke medicinske risikofaktorer for teenagegravide, dels på en vurdering af øvrige belastninger samt teenagepigernes ressourcer og handlemuligheder. Young African Mothers overvejer at samarbejde med danske jordemoderskoler om praktikophold for studerende på foreningens projekter.

  • Fortalervirksomhed
Gennem fortalervirksomhed vil Young African Mothers arbejde for at fremme kvinders rettigheder, ligestillingen og lighed mellem kvinder og mænd med særlig fokus på uddannelse og reproduktive valg herunder frivillighed i forhold til indgåelse af ægteskab, familiedannelse og beslutning om hvorvidt, hvornår og hvor mange børn man ønsker. Samt at arbejde for retten til at få adgang til oplysninger, som gør det muligt at træffe frie og kvalificerede valg på alle livets områder uden forskelsbehandling på baggrund af køn.

  • Seksualundervisning og outreach aktiviteter
”Young African Mothers” ønsker at arbejde ud fra en dialogbaseret tilgang med inddragelse af teenagere af begge køn og deres familier samt andre centrale aktører i lokalsamfundet. I samarbejde med UMATI vil Young African Mothers træne lokale ressourcepersoner til at kunne udbrede seksualundervisning i hele Kagera regionen. Skoler, landsbyråd, kvindegrupper og andre relevante institutioner tilbydes undervisning forestået af foreningens lokale ressourcepersoner. Young African Mothers vil derudover etablere en præventions- og rådgivningsklinik, der også har en anonym telefon- og netbaseret rådgivningslinie.


Foreningen arbejder pt. på at ansøge om midler til at komme af sted på en reasearchtur til Tanzania med det formål, at:
  • Afdække teenagegravide og -mødres behov, forestillinger og ønsker i forhold til uddannelse, træning i faglige færdigheder og reproduktive sundhedsydelser,
  • Afdække erfaringer med brug af forskellige metoder og virkemidler i forhold til at arbejde med teenagegravide og teenagemødre relateret til uddannelse, erhvervsudvikling og reproduktiv sundhed, samt at
  • Udvikle og fastlægge fremadrettede samarbejdsaktiviteter med lokale partnere Web by Eskild Lund Sørensen

 

 

Hjem