Partage Tanzania


Partage Tanzania er stiftet i 1990 af den franske lærer og sygeplejerske Phillippe Krynen. Foreningen forestår “The Victoria Program”, der støtter fattige børn og deres familier i Kagera regionen nordvest for Victoria Søen. Programmet omfatter en række integrerede uviklingskomponenter med udbredt medbestemmelse fra de involverede parter. Indsatsområderne er:

  • Uddannelse
Partage driver en skole i Bukoba med omkring 200 elever. Undervisningen er baseret på Montessori-pædagogik, hvor det enkelte barns nysgerrighed og lyst til at lære er udgangspunktet for undervisningen. Dette er i kontrast til de fleste øvrige tanzanianske skoler, hvor udenadslære og korporlig afstraffelse er dagligdag. Partage driver endvidere en række håndværksskoler, der lærer unge færdigheder inden for eksempel tømrer- og tekstilfaget, mekanik, elektronik, økonomi og regnskab. Partage driver endvidere 12 børnehaver med før-skole undervisning.

  • Sundhed
Partage har 12 sundheds centre, der arbejder med forebyggelse og behandling af de almindeligste sygdomme med fokus på ernæring og hygiejne samt ”community involvement”.

  • Landbrug, vand og renovation af bygninger
Partage har anlagt 15 “model landbrug” for at indføre nye plantearter (og genindføre gamle) samt forsyne omkringliggende landsbyer med frøplanter. Man arbejder endvidere med at sikre vandforsyning også i tørtiden. Derudover har man renoveret over 600 boliger med behov herfor.

  • Community development
Partage lægger stor vægt på at styrke fundamentale sociale strukturer og muligheder for børn og deres familier. Forældreløse børn støttes i et “åbent børnehjem”, hvor de forbliver i deres vante rammer hos deres ”udvidede familie”. Partage støtter de pårørende, der tager sig af de forældreløse og tilbyder børnene skolegang og sundhedsydelser. Derudover indgår man i en tæt dialog med landsbysamfundene om børns og familiers rettigheder. Partage støtter endvidere enker og hjælper med at etablere mikrolån.

For flere informationer om Partage klik her

 Web by Eskild Lund Sørensen

 

 

Hjem